Pe economistul Cornel Ardelean îl ştiu, de zeci de ani, ca
pe un tip care scandaliza gândirea unora ce nu credeau
în ideile sale inovatoare, exprimate simplu, dar cu o
lungă şi eficientă bătaie în timp. După revoluţie a făcut
dovada că este într-adevăr că este un bun economist
înfiinţând prima Întreprindere mică în Judeţul Arad, în
1990 epoca post-comunistă.
Am fost întotdeauna alături de Cornel Ardelean
crezând întotdeauna că omul se poate ridica deasupra
vremurilor, dacă vrea acest lucru şi dacă are un
potenţial pe măsură.
SABIN BODEA
Preşedinte Liga Scriitorilor din
România Filiala Arad

Categories:

%d bloggers like this: